Dokumentácia

Žiadosť o založenie/zmenu používateľského účtu
57 kB, 23. októbra 2020
Všetky registrované subjekty zúčtovania môžu prostredníctvom tejto žiadosti požiadať o založenie, resp. zmenu používateľského účtu pre prístup do informačných systémov OKTE. Podmienkou pre založenie používateľského účtu je, aby používateľ mal vystavený platný komerčný certifikát akceptovanou certifikačnou autoritou.

Žiadosť o testovanie v systéme XMtrade®/ISZO
140 kB, 23. augusta 2011
Obsahom dokumentu je žiadosť o testovanie v systéme XMtrade®/ISZO pre používateľa.

Technická špecifikácia externých rozhraní systému
2,03 MB, 23. októbra 2020
Účelom tohto dokumentu je poskytnúť všetky potrebné technické informácie pre realizáciu automatizovanej výmeny dát medzi externým systémom a informačným systémom zúčtovania odchýlok XMtrade®/ISZO. Dokument obsahuje špecifikáciu spôsobu komunikácie ako aj dátových štruktúr, ktoré sa využívajú pri výmene dát.

Vzorový XML dokument pre denný diagram
1,33 kB, 28. decembra 2010
Vzorový XML dokument pre denný diagram

Akceptované certifikačné autority
1,4 MB, 21. januára 2022
Dokument obsahuje aktuálny zoznam certifikačných autorít, ktorých komerčné certifikáty sú akceptované informačným systémom OKTE pre autentifikáciu a autorizáciu používateľov a elektronické podpisovanie dát.