Krivky párovania

1. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 13 428,60 0 0,00 13 428,60
Ponuka 20 406,80 0 0,00 20 406,80
Rozdiel - 21,80
Oblastná cena 351,39 EUR/MWh

2. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 13 363,50 0 0,00 13 363,50
Ponuka 21 352,10 0 0,00 21 352,10
Rozdiel - 11,40
Oblastná cena 305,79 EUR/MWh

3. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 15 515,70 0 0,00 15 515,70
Ponuka 20 331,20 0 0,00 20 331,20
Rozdiel - 184,50
Oblastná cena 283,27 EUR/MWh

4. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 13 524,10 0 0,00 13 524,10
Ponuka 21 338,30 0 0,00 21 338,30
Rozdiel - 185,80
Oblastná cena 279,78 EUR/MWh

5. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 14 414,60 0 0,00 14 414,60
Ponuka 21 330,00 0 0,00 21 330,00
Rozdiel - 84,60
Oblastná cena 299,56 EUR/MWh

6. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 13 469,30 0 0,00 13 469,30
Ponuka 22 439,10 0 0,00 22 439,10
Rozdiel - 30,20
Oblastná cena 322,79 EUR/MWh

7. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 16 807,60 0 0,00 16 807,60
Ponuka 21 434,60 0 0,10 21 434,70
Rozdiel - 373,00
Oblastná cena 389,83 EUR/MWh

8. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 16 933,70 2 5,00 18 938,70
Ponuka 19 450,00 0 0,10 19 450,10
Rozdiel - 483,70
Oblastná cena 413,89 EUR/MWh

9. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 17 1 015,80 0 0,00 17 1 015,80
Ponuka 19 510,80 0 0,00 19 510,80
Rozdiel - 505,00
Oblastná cena 399,30 EUR/MWh

10. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 19 1 090,10 0 0,00 19 1 090,10
Ponuka 17 390,70 0 0,10 17 390,80
Rozdiel - 699,40
Oblastná cena 388,09 EUR/MWh

11. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 19 1 060,30 0 0,00 19 1 060,30
Ponuka 17 365,20 0 0,00 17 365,20
Rozdiel - 695,10
Oblastná cena 327,78 EUR/MWh

12. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 20 1 079,20 0 0,00 20 1 079,20
Ponuka 16 365,60 0 0,00 16 365,60
Rozdiel - 713,60
Oblastná cena 283,11 EUR/MWh

13. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 18 1 124,40 0 0,00 18 1 124,40
Ponuka 16 348,60 0 0,00 16 348,60
Rozdiel - 775,80
Oblastná cena 359,41 EUR/MWh

14. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 17 1 091,70 0 0,00 17 1 091,70
Ponuka 17 343,90 0 0,00 17 343,90
Rozdiel - 747,80
Oblastná cena 348,52 EUR/MWh

15. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 18 1 070,70 0 0,00 18 1 070,70
Ponuka 16 358,00 0 0,00 16 358,00
Rozdiel - 712,70
Oblastná cena 383,29 EUR/MWh

16. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 17 1 038,60 0 0,00 17 1 038,60
Ponuka 17 339,10 0 90,00 17 429,10
Rozdiel - 699,50
Oblastná cena 372,88 EUR/MWh

17. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 17 994,70 0 0,00 17 994,70
Ponuka 17 360,00 0 90,10 17 450,10
Rozdiel - 634,70
Oblastná cena 391,37 EUR/MWh

18. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 16 884,00 0 0,00 16 884,00
Ponuka 18 380,50 0 0,10 18 380,60
Rozdiel - 503,50
Oblastná cena 414,13 EUR/MWh

19. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 17 921,40 0 0,00 17 921,40
Ponuka 17 425,00 0 90,00 17 515,00
Rozdiel - 496,40
Oblastná cena 416,64 EUR/MWh

20. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 17 965,00 0 0,00 17 965,00
Ponuka 17 581,30 0 90,00 17 671,30
Rozdiel - 383,70
Oblastná cena 410,22 EUR/MWh

21. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 16 996,20 0 0,00 16 996,20
Ponuka 18 616,50 0 180,10 18 796,60
Rozdiel - 379,70
Oblastná cena 408,36 EUR/MWh

22. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 14 945,60 0 0,00 14 945,60
Ponuka 20 413,50 0 0,00 20 413,50
Rozdiel - 532,10
Oblastná cena 427,05 EUR/MWh

23. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 15 805,80 0 0,00 15 805,80
Ponuka 19 359,10 0 0,00 19 359,10
Rozdiel - 446,70
Oblastná cena 411,18 EUR/MWh

24. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 14 706,40 0 0,00 14 706,40
Ponuka 20 281,00 0 0,00 20 281,00
Rozdiel - 425,40
Oblastná cena 380,39 EUR/MWh