Dokumentácia

Žiadosť o založenie/zmenu používateľského účtu do systému ISOT
57 kB, 23. októbra 2020
Všetky registrované subjekty zúčtovania a poskytovatelia dát môžu prostredníctvom tejto žiadosti požiadať o založenie, resp. zmenu používateľského účtu pre prístup do informačných systémov OKTE. Podmienkou pre založenie používateľského účtu je, aby používateľ mal vystavený platný komerčný certifikát akceptovanou certifikačnou autoritou.

Žiadosť o testovanie v systéme XMtrade®/ISOT
123 kB, 18. januára 2011
Obsahom dokumentu je žiadosť o testovanie v systéme XMtrade®/ISOT pre používateľa.

Technická špecifikácia externých rozhraní systému v1.13 (platná od 17.6.2021)
2,06 MB, 11.mája 2021
Účelom tohto dokumentu je poskytnúť všetky potrebné technické informácie pre realizáciu automatizovanej výmeny dát medzi externým systémom a informačným systémom XMtrade®/ISOT. Dokument obsahuje špecifikáciu spôsobu komunikácie ako aj dátových štruktúr, ktoré sa využívajú pri výmene dát.

Technická špecifikácia externých rozhraní systému v1.14 (po spustení Core FB MC)
1,72 MB, 30.marca.2022
Účelom tohto dokumentu je poskytnúť všetky potrebné technické informácie pre realizáciu automatizovanej výmeny dát medzi externým systémom a informačným systémom XMtrade®/ISOT. Dokument obsahuje špecifikáciu spôsobu komunikácie ako aj dátových štruktúr, ktoré sa využívajú pri výmene dát.

Popis funkcie algoritmu párovania objednávok EUPHEMIA (Anglická verzia)
2,8 MB, 12. októbra 2020
Súčasný spojený krátkodobý trh štátov CZ-SK-HU-RO je postavený na párovaní objednávok pomocou algoritmu EUPHEMIA. Tento dokument obsahuje popis pravidiel a obmedzujúcich kritérií, ktoré algoritmus využíva pri určení marginálnej ceny a exportu/importu obchodnej oblasti v rámci metódy Market Coupling.

Vzorové xml dokumenty pre objednávky
2 kB, 25. januára 2011
Súbor obsahuje vzorové xml dokumenty pre objednávky

Akceptované certifikačné autority
1,4 MB, 21. januára 2022
Dokument obsahuje aktuálny zoznam certifikačných autorít, ktorých komerčné certifikáty sú akceptované informačným systémom OKTE pre autentifikáciu a autorizáciu používateľov a elektronické podpisovanie dát.