Účastníci organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou

Názov EIC Platnosť od Platnosť do
A.En. Slovensko s.r.o. 11XAENSK-------B 1.1.2022 31.12.2022
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 1.1.2022 31.12.2022
AXPO BULGARIA EAD 32XEGL-BULGARIAC 1.1.2022 31.12.2022
Axpo Solutions AG 12XEGL-H-------0 1.1.2022 31.12.2022
Centrica Energy Trading A/S 11XNEAS--------Q 1.1.2022 31.12.2022
ČEZ, a.s. 11XCEZ-CZ------1 1.1.2022 31.12.2022
Danske Commodities A/S 11XDANSKECOM---P 1.1.2022 31.12.2022
EDF Trading Limited 11XEDFTRADING--G 1.1.2022 31.12.2022
Ekologické Zdroje Energie s.r.o. 27X-EZE--------N 1.1.2022 31.12.2022
ELGAS, s.r.o. 24X-ELGAS-SRO--C 1.1.2022 31.12.2022
encare, s.r.o. 24X-ENCARE-----E 1.1.2022 31.12.2022
Energie2, a.s. 24X-ENERGIE-2--L 17.3.2022 31.12.2022
Energy Financing Team (Switzerland) AG 12XEFT-SWITZERLR 1.1.2022 31.12.2022
ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o. 11XETC---------9 1.1.2022 31.12.2022
ENGIE Global Markets 17X100A100R0128W 1.1.2022 31.12.2022
EP Commodities, a.s. 27X-EP-COMMO---N 1.1.2022 31.12.2022
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka 24X-UET-OZ-SK--G 1.1.2022 31.12.2022
ERU Europe GmbH 25X-ERUEUROPEGM1 30.5.2022 31.12.2022
Ezpada AG 11XEZPADA------P 1.1.2022 31.12.2022
FORTISCHEM a.s. 24X-FORTISCHEM-D 1.1.2022 31.12.2022
Freepoint Commodities Europe LLP 11XFREEPOINT---N 1.1.2022 31.12.2022
FVE Management s.r.o. 24X-FVE-MNG-SK-M 8.3.2022 31.12.2022
Gazprom Marketing & Trading Limited 11XGAZPROM-MT--Y 1.1.2022 31.12.2022
G&E Trading, a.s. 24X-GE-TRADING-9 1.1.2022 31.12.2022
GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. 11XIGET--------D 1.1.2022 31.12.2022
Greenlogy a.s. 24XGREENLOGYSK-9 1.1.2022 31.12.2022
Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. 11XHSE-SLOVENIAG 1.1.2022 31.12.2022
Interenergo d.o.o. 28X-INTERENERGO8 1.1.2022 31.12.2022
MAGNA ENERGIA a.s. 24X-MAGNA-E-A--B 1.1.2022 31.12.2022
MaxiCommodities, a.s. 27X-MAXICOMM---C 1.1.2022 31.12.2022
MND a.s. 27X-MND-GASTR--C 1.1.2022 31.12.2022
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 24X-MFGK-SLVK1-R 1.1.2022 31.12.2022
MVM Partner ZRt. 15X-MVM--------B 1.1.2022 31.12.2022
Nano Energies Slovensko s.r.o. 24X-NANO-EN-SK-A 1.1.2022 31.12.2022
Nano Energies Trade s.r.o. 27XNANO-E-TRADEC 1.1.2022 31.12.2022
NextTradeEurope s.r.o. 24X-NEXTTRADEEUS 1.1.2022 31.12.2022
OFZ, a.s. 24XOFZ---------T 1.1.2022 31.12.2022
PETROL, Slovenian energy company d.d., Ljubljana 28X-PETROL-LJ--C 12.4.2022 31.12.2022
PMP Energy, s.r.o. 24X-PMP-ENERGY-I 1.1.2022 31.12.2022
POLENERGIA OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA 19XPOLTRADINGSA1 1.1.2022 31.12.2022
Pow-en a. s. 24X-POW-EN-AS--A 1.1.2022 31.12.2022
Power Solutions, s.r.o. 24X-POW-SOL-SK-A 1.1.2022 31.12.2022
RESPECT ENERGY S.A. 19XTRMEWOBROT--I 1.1.2022 31.12.2022
RIGHT POWER, a.s. 24XRIGHT-POWER-Y 1.1.2022 31.12.2022
RWE Supply & Trading GmbH 11XRWETRADING--0 1.1.2022 31.12.2022
Second Foundation a.s. 27XSECOND-FOUNDP 1.1.2022 31.12.2022
Slovalco, a.s. 24XSCO---------N 1.1.2022 31.12.2022
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 24X-SEPS-SHIP--R 1.1.2022 31.12.2022
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 24XSEPS-STRATY-T 1.1.2022 31.12.2022
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 24X-SE-PREDAJ--H 1.1.2022 31.12.2022
Slovenské elektrárne, a.s. 11XSEBRATISLAVA4 1.1.2022 31.12.2022
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 24X-SPP-SK-123-5 1.1.2022 31.12.2022
Stredoslovenská energetika, a.s. 24XSSE---------F 1.1.2022 31.12.2022
t&at solutions s. r. o. 24X-TAT-SOL-SK-Z 17.3.2022 31.12.2022
TOPFIN MG s. r. o. 24X-TOPFINMG-SK8 1.1.2022 31.12.2022
Uniper Global Commodities SE 11XEON-H-------8 1.1.2022 31.12.2022
U.S. Steel Košice, s.r.o. 24XUSK---------Y 1.1.2022 31.12.2022
V-Elektra Slovakia, a.s. 11XV-ELEKTRA-SK3 1.1.2022 31.12.2022
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 24XVVBSK-------C 1.1.2022 31.12.2022
Východoslovenská energetika, a.s. 24XVSE---------D 1.1.2022 31.12.2022
ZSE Energia, a.s. 24XZSE---------Z 1.1.2022 31.12.2022