Zoznam držiteľov účtu

Názov Číslo držiteľa účtu
(AIB kód)
Typ
A.En. Slovensko s.r.o. 20XAENSLOG Dodávateľ
Axpo Solutions AG 20XAXPOSK3 Dodávateľ
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. 20XBEZTRSR Dodávateľ
CBA VEREX, a.s. 20XCBAVERG Dodávateľ
CYEB s.r.o. 20XCYEBSR4 Dodávateľ
CYEB s.r.o. 20XCYEBSR4 Účastník aukcie
ČEZ, a.s. 20XCEZCZAS Dodávateľ
ČEZ, a.s. 20XCEZCZAS Účastník aukcie
EDS International SK, s. r. o. 20XEDSISKW Dodávateľ
EDS International SK, s. r. o. 20XEDSISKW Účastník aukcie
ELGAS, k.s. 20XELGASK4 Dodávateľ
ELGAS, k.s. 20XELGASK4 Účastník aukcie
Energie2, a.s. 20XENERG26 Dodávateľ
Energie2, a.s. 20XENERG26 Účastník aukcie
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o. 20XENEDIS4 Dodávateľ
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka 20XEPETSKM Dodávateľ
ESCO Distribučné sústavy a.s. 20XCEZDSA9 Dodávateľ
EUROPA CENTER, s. r. o. 20XEURCENV Dodávateľ
EUROPA CENTER, s. r. o. 20XEURCENV Účastník aukcie
EUROPA SC a.s. 20XEUROSCZ Dodávateľ
EUROPA SC a.s. 20XEUROSCZ Účastník aukcie
G&E Trading, a.s. 20XGANDETX Dodávateľ
GEON, a.s. 20XGEONASE Dodávateľ
Greenlogy a.s. 20XGREENLX Dodávateľ
HEC Services II, s. r. o. 20XHECSK2X Dodávateľ
HEC Services II, s. r. o. 20XHECSK2X Účastník aukcie
HEC Services, s. r. o. 20XHECSK1Z Dodávateľ
HEC Services, s. r. o. 20XHECSK1Z Účastník aukcie
HTMAS s.r.o 20XHTMAS1F Dodávateľ
HTMAS s.r.o 20XHTMAS1F Účastník aukcie
ISTROCENTRUM s. r. o. 20XISTROC9 Dodávateľ
KLF-ENERGETIKA, a.s. 20XKLFENEE Dodávateľ
KRON ENERGY, s. r. o. 20XKROENE5 Dodávateľ
KRON ENERGY, s. r. o. 20XKROENE5 Účastník aukcie
Lakeside Office 1, a. s. 20XLAKEO1Z Dodávateľ
Lindner Immo Slovakia s.r.o. 20XLINIMSG Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s. 20XMAGNAES Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s. 20XMAGNAES Účastník aukcie
MET Slovakia, a.s. 20XMETSLOA Dodávateľ
MET Slovakia, a.s. 20XMETSLOA Účastník aukcie
Metsa Tissue Slovakia  s.r.o. 20XMETSSAH Dodávateľ
Mondi SCP, a.s. 20XMONSCP5 Výrobca
Mondi SCP, a.s. 20XMONSCP5 Dodávateľ
Mondi SCP, a.s. 20XMONSCP5 Účastník aukcie
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 20XMFGKSKG Dodávateľ
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 20XMFGKSKG Účastník aukcie
Obchodné centrum ZORA, spol. s r.o. 20XOCZORA4 Dodávateľ
OC PREŠOV, s.r.o. 20XOCPRES9 Dodávateľ
OKTE, a.s. 20XOKTEAS5 Operátor trhu
Pow-en a. s. 20XPOWENAS Dodávateľ
Pow-en a. s. 20XPOWENAS Účastník aukcie
Power Solutions, s.r.o. 20XPOWSOLJ Dodávateľ
Power Solutions, s.r.o. 20XPOWSOLJ Účastník aukcie
PPA Power DS s.r.o. 20XPPAPDSA Dodávateľ
Priemyselný park Poprad, s.r.o. 20XPPPSROX Dodávateľ
RAVEN a.s. 20XRAVENAV Dodávateľ
RAVEN a.s. 20XRAVENAV Účastník aukcie
RESPECT ENERGY S.A. 20XRESENEE Dodávateľ
RESPECT ENERGY S.A. 20XRESENEE Účastník aukcie
RIGHT POWER, a.s. 20XRIGPOW3 Dodávateľ
RIGHT POWER, a.s. 20XRIGPOW3 Účastník aukcie
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 20XSLOENEL Dodávateľ
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 20XSELENSE Dodávateľ
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 20XSELENSE Účastník aukcie
Slovenské elektrárne, a.s. 20XSLOELER Výrobca
Slovenské elektrárne, a.s. 20XSLOELER Dodávateľ
Slovenské elektrárne, a.s. 20XSLOELER Účastník aukcie
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20XSPPAASJ Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20XSPPAASJ Účastník aukcie
Smart Energy Contractor SEC, a.s. 20XSECSKAC Dodávateľ
Smart Energy Contractor SEC, a.s. 20XSECSKAC Účastník aukcie
Stredoslovenská energetika, a.s. 20XSSENAS4 Dodávateľ
Stredoslovenská energetika, a.s. 20XSSENAS4 Obchodník
Stredoslovenská energetika, a.s. 20XSSENAS4 Účastník aukcie
TWINLOGY, s.r.o. 20XTWINSKN Dodávateľ
TWINLOGY, s.r.o. 20XTWINSKN Účastník aukcie
V-Elektra Slovakia, a.s. 20XVELESKU Dodávateľ
V-Elektra Slovakia, a.s. 20XVELESKU Účastník aukcie
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 20XVVBSKKI Výrobca
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 20XVVBSKKI Dodávateľ
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 20XVVBSKKI Účastník aukcie
Východoslovenská energetika, a.s. 20XVSENASJ Dodávateľ
Východoslovenská energetika, a.s. 20XVSENASJ Účastník aukcie
ZSE Energia, a.s. 20XZSEENEG Výrobca
ZSE Energia, a.s. 20XZSEENEG Dodávateľ
ZSE Energia, a.s. 20XZSEENEG Účastník aukcie
ZSE MVE, s. r. o. 20XZSEMVEW Výrobca