Všeobecné štatistiky

Obdobie Počet dodávateľov elektriny Počet subjektov zúčtovania Počet zariadení na výrobu elektriny Počet OOM
marec 2022 215 77 2 795 2 667 971
apríl 2022 217 77 2 802 2 670 391
máj 2022 216 76 2 817 2 672 641
Obdobie Dodávka do sústav
(MWh)
Koncová spotreba ocenená TPS
(MWh)
Koncová spotreba ocenená TSS
(MWh)
Odber zo sústav
(MWh)
Výroba na svorkách generátorov
(MWh)
marec 2022 2 246 678,000 2 078 863,000 2 062 647,000 2 053 169,000 2 455 713,000
apríl 2022 1 984 667,000 1 902 563,000 1 894 567,000 1 884 353,000 2 167 874,000
máj 2022 1 979 024,000 1 917 529,000 1 905 213,000 1 869 910,000 2 178 698,000