Všeobecné štatistiky

Maximálna hodnota pre toto pole je 2022
Maximálna hodnota pre toto pole je 2022
Obdobie Počet dodávateľov elektriny Počet subjektov zúčtovania Počet zariadení na výrobu elektriny Počet OOM
september 2021 212 81 2 768 2 651 786
október 2021 212 77 2 766 2 654 256
november 2021 212 78 2 774 2 657 723
december 2021 212 78 2 775 2 661 134
Obdobie Dodávka do sústav
(MWh)
Koncová spotreba ocenená TPS
(MWh)
Koncová spotreba ocenená TSS
(MWh)
Odber zo sústav
(MWh)
Výroba na svorkách generátorov
(MWh)
september 2021 2 186 839,000 1 866 749,000 1 862 378,000 1 841 850,000 2 394 466,000
október 2021 2 143 421,000 2 003 785,000 1 998 809,000 1 984 933,000 2 346 824,000
november 2021 2 299 485,000 2 017 351,000 2 011 457,000 1 982 844,000 2 518 884,000
december 2021 2 419 780,000 2 050 089,000 2 042 345,000 2 030 346,000 2 654 507,000