Celkové výsledky KT XMtrade®/ISOT - 27.5.2022

Base
180,01 €/MWh
- 5,24%
Off-peak
144,59 €/MWh
-12,66%
Peak
215,43 €/MWh
+0,49%

Vývoj odchýlky sústavy XMtrade®/ISZO - 25.5.2022

Denná hodnota Co
281,97 €/MWh
Priemerná denná SO
-9,403 MWh
+0,90%
KZPO
1,000