Celkové výsledky KT XMtrade®/ISOT - 3.12.2021

Base
195,40 €/MWh
- 10,98%
Off-peak
151,66 €/MWh
+10,15%
Peak
239,15 €/MWh
-20,63%

Vývoj odchýlky sústavy XMtrade®/ISZO - 1.12.2021

Denná hodnota Co
311,92 €/MWh
Priemerná denná SO
-1,276 MWh
+211,36%
KZPO
1,000