Celkové výsledky KT XMtrade®/ISOT - 24.9.2021

Base
118,74 €/MWh
- 1,49%
Off-peak
102,87 €/MWh
+4,66%
Peak
134,60 €/MWh
-5,72%

Vývoj odchýlky sústavy XMtrade®/ISZO - 23.9.2021

Denná hodnota Co
141,20 €/MWh
Priemerná denná SO
-20,538 MWh
+97,48%
KZPO
1,000