Celkové výsledky KT XMtrade®/ISOT

Base
58,43 €/MWh
-17,74%
Off-peak
67,98 €/MWh
-10,59%
Peak
48,88 €/MWh
-25,97%

Vývoj odchýlky sústavy XMtrade®/ISZO

Denná hodnota Co
125,00 €/MWh
Priemerná denná SO
-6,463 MWh
+58,27%
KZPO
1,000