Zmluvy

Zmluva o vykazovaní transakcií uskutočnených na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou

Zmluva o poskytovaní údajov pre výkon oznamovania údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011

Žiadosť o založenie/zmenu užívateľského účtu do systému RRM

 

Pre uzatvorenie Zmluvy o vykazovaní transakcií uskutočnených na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou a/alebo Zmluvy o poskytovaní údajov pre výkon oznamovania údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011, prosím, kontaktujte:

info@okte.sk
+421 916 43 2633
+421 916 43 2655
+421 916 43 2637