Výročné správy

Výročná správa OKTE, a.s. 2021
Výročná správa spoločnosti OKTE, a.s. za rok 2021

Výročná správa OKTE, a.s. 2020
Výročná správa spoločnosti OKTE, a.s. za rok 2020

Výročná správa OKTE, a.s. 2019
Výročná správa spoločnosti OKTE, a.s. za rok 2019

Výročná správa OKTE, a.s., 2018
Výročná správa spoločnosti OKTE, a.s., za rok 2018

Výročná správa OKTE, a.s., 2017
Výročná správa spoločnosti OKTE, a.s., za rok 2017

Výročná správa OKTE, a.s., 2016
Výročná správa spoločnosti OKTE, a.s., za rok 2016

Výročná správa OKTE, a.s., 2015
Výročná správa spoločnosti OKTE, a.s., za rok 2015

Výročná správa OKTE, a.s., 2014
Výročná správa spoločnosti OKTE, a.s., za rok 2014

Výročná správa OKTE, a.s., 2013
Výročná správa spoločnosti OKTE, a.s., za rok 2013

Výročná správa OKTE, a.s., 2012
Výročná správa spoločnosti OKTE, a.s., za rok 2012

Výročná správa OKTE, a.s., 2011
Výročná správa spoločnosti OKTE, a.s., za rok 2011