Notifikácie

Systém Dátum Predmet Kategória
ISZO 20.1.2022 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (21.01.2022 - 21.01.2022)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20220120_150702.xml (28kb)
ISZO 20.1.2022 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 21.01.2022 - 21.01.2022.
ISOT 20.1.2022 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 20.1.2022 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 20.1.2022 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (19.01.2022 - 19.01.2022)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20220120_102230.xml (16kb)
ISZO 19.1.2022 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (20.01.2022 - 20.01.2022)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20220119_150747.xml (29kb)
ISZO 19.1.2022 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 20.01.2022 - 20.01.2022.
ISOT 19.1.2022 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 19.1.2022 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 19.1.2022 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (18.01.2022 - 18.01.2022)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20220119_102230.xml (16kb)
ISZO 18.1.2022 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (19.01.2022 - 19.01.2022)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20220118_150703.xml (28kb)
ISZO 18.1.2022 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 19.01.2022 - 19.01.2022.
ISOT 18.1.2022 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 18.1.2022 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 18.1.2022 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (17.01.2022 - 17.01.2022)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20220118_102236.xml (16kb)
ISZO 17.1.2022 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (18.01.2022 - 18.01.2022)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20220117_150737.xml (28kb)
ISZO 17.1.2022 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 18.01.2022 - 18.01.2022.
ISOT 17.1.2022 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 17.1.2022 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 17.1.2022 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (16.01.2022 - 16.01.2022)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20220117_102237.xml (16kb)
ISZO 16.1.2022 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (17.01.2022 - 17.01.2022)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20220116_151325.xml (29kb)
ISZO 16.1.2022 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 17.01.2022 - 17.01.2022.
ISOT 16.1.2022 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 16.1.2022 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 16.1.2022 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (15.01.2022 - 15.01.2022)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20220116_102228.xml (16kb)
ISZO 15.1.2022 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (16.01.2022 - 17.01.2022)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20220115_151320.xml (29kb)
ISZO 15.1.2022 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 16.01.2022 - 17.01.2022.
ISOT 15.1.2022 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 15.1.2022 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 15.1.2022 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (14.01.2022 - 14.01.2022)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20220115_102232.xml (16kb)
ISZO 14.1.2022 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (15.01.2022 - 17.01.2022)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20220114_152011.xml (29kb)
ISZO 14.1.2022 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 15.01.2022 - 17.01.2022.
ISOT 14.1.2022 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 14.1.2022 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 14.1.2022 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (13.01.2022 - 13.01.2022)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20220114_102237.xml (16kb)
ISZO 14.1.2022 Nastavenie koeficientu ZP
Koeficient ZP bol pre mesiac 2/2022 nastavený na hodnotu 1..
ISZO 13.1.2022 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (14.01.2022 - 14.01.2022)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20220113_150710.xml (28kb)
ISZO 13.1.2022 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 14.01.2022 - 14.01.2022.
ISOT 13.1.2022 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 13.1.2022 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 13.1.2022 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (12.01.2022 - 12.01.2022)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20220113_102233.xml (16kb)
ISZO 12.1.2022 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (13.01.2022 - 13.01.2022)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20220112_150839.xml (30kb)
ISZO 12.1.2022 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 13.01.2022 - 13.01.2022.
ISOT 12.1.2022 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.
ISOT 12.1.2022 Uzávierka príjmu objednávok
Bola vykonaná uzávierka príjmu objednávok na nasledujúci obchodný deň.
ISZO 12.1.2022 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DEKÁDNE vyhodnotenie odchýlok a RE (01.01.2022 - 10.01.2022)
Prílohy: Publikovanie_dekadneho_prehladu_odchylok_na_web_20220112_105920.xml (16kb)
ISZO 12.1.2022 Zverejnenie vyhodnotenia odchýlok a RE Bilancia odberu a dodávky
Na stránkach Portálu ISZO bolo zverejnené DENNÉ vyhodnotenie odchýlok a RE (11.01.2022 - 11.01.2022)
Prílohy: Publikovanie_denneho_prehladu_odchylok_na_web_20220112_102234.xml (16kb)
ISZO 11.1.2022 Zverejnenie bilancie odberov a dodávok Ostatné
Na stránkach Portálu ISZO bola zverejnená bilancia odberov a dodávok elektriny za obchodný deň (12.01.2022 - 12.01.2022)
Prílohy: Publikovanie_bilancie_dodavky_a_odberu_na_web_20220111_150757.xml (29kb)
ISZO 11.1.2022 Uzávierka príjmu denných diagramov (D-1) Príjem denných diagramov
Bola vykonaná uzávierka príjmu denných diagramov pre obchodný deň 12.01.2022 - 12.01.2022.
ISOT 11.1.2022 Boli zverejnené výsledky párovania denného trhu
Výsledky párovania denného trhu na nasledujúci obchodný deň boli zverejnené.