Dokumentácia

Prístup odberateľov k meraniam inteligentných meracích systémov

Pre získanie prístupu k nameraným údajom z inteligentných meracích systémov musíte spĺňať nasledovné kritériá:

 • Ste odberateľom elektriny v danom odbernom mieste.
 • Na odbernom mieste je nainštalovaný inteligentný merací systém s jednou z nasledovných funkcionalít:
  • základná,
  • pokročilá,
  • špeciálna.

 

Postup pri žiadosti o sprístupnenie meraní inteligentných meracích systémov

Údaje Vám budú sprístupnené po vyplnení online formulára. Pri registrácii sa bude od Vás požadovať:

 • EIC odberného miesta - jednoznačný identifikátor odberného miesta, ktorý Vám poskytol dodávateľ elektriny.
 • Doklad o väzbe na dané odberné miesto - vo väčšine prípadov sa môže jednať o zmluvu o dodávke elektriny, ktorú máte uzavretú so svojím dodávateľom elektriny. Oskenovanú kópiu je nutné pripojiť k vyplnenému registračnému formuláru.
 • Dátum platnosti odberného miesta s inteligentným meracím systémom - dátum, odkedy je na odbernom mieste nainštalovaný inteligentný merací systém.
 • Číslo mobilného telefónu - pri prihlasovaní do systému sa požaduje zadanie overovacieho kódu, ktorý Vám príde na Váš mobilný telefón.