Dokumentácia API

Verejne prístupné rozhranie API spoločnosti OKTE, a.s., umožňuje získať verejné údaje informačných systémov XMtrade®/ISZO, XMtrade®/ISOT a XMtrade®/ISOM vo forme pre jednoduchšiu integráciu do vlastných systémov.

Viac informácii sa nachádza na stránke API documentation v anglickom jazyku.