Bankové spojenie

Účet pre centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy vykonávanú OKTE, a.s.
Číslo účtu: 2927123806/1100
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK06 1100 0000 0029 2712 3806