Zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (účinná od 16.11.2021)

Dňa 16. novembra 2021 nadobúda účinnosť zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a. s. , ktorá bola schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Rozhodnutie o zmene Prevádzkového poriadku OKTE je dostupné tu.

     Všetky oznamy