Account holders

Company Account holder number
(AIB code)
Type
Axpo Solutions AG 20XAXPOSK3 Supplier
CBA VEREX, a.s. 20XCBAVERG Supplier
ČEZ, a.s. 20XCEZCZAS Supplier
ČEZ Distribučné sústavy a.s. 20XCEZDSA9 Supplier
ELGAS, k.s. 20XELGASK4 Supplier
Energie2, a.s. 20XENERG26 Supplier
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o. 20XENEDIS4 Supplier
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka 20XEPETSKM Supplier
EUROPA SC a.s. 20XEUROSCZ Supplier
G&E Trading, a.s. 20XGANDETX Supplier
GEON, a.s. 20XGEONASE Supplier
Greenlogy a.s. 20XGREENLX Supplier
HEC Services II, s. r. o. 20XHECSK2X Supplier
HEC Services, s. r. o. 20XHECSK1Z Supplier
ISTROCENTRUM s. r. o. 20XISTROC9 Supplier
KLF-ENERGETIKA, a.s. 20XKLFENEE Supplier
KRON ENERGY, s. r. o. 20XKROENE5 Supplier
Lakeside Office 1, a. s. 20XLAKEO1Z Supplier
Lindner Immo Slovakia s.r.o. 20XLINIMSG Supplier
MAGNA ENERGIA a.s. 20XMAGNAES Supplier
MET Slovakia, a.s. 20XMETSLOA Supplier
Metsa Tissue Slovakia  s.r.o. 20XMETSSAH Supplier
Mondi SCP, a.s. 20XMONSCP5 Producer
Mondi SCP, a.s. 20XMONSCP5 Supplier
Obchodné centrum ZORA, spol. s r.o. 20XOCZORA4 Supplier
OC PREŠOV, s.r.o. 20XOCPRES9 Supplier
OKTE, a.s. 20XOKTEAS5 Market operator
Pow-en a. s. 20XPOWENAS Supplier
Power Solutions, s.r.o. 20XPOWSOLJ Supplier
PPA Power DS s.r.o. 20XPPAPDSA Supplier
Priemyselný park Poprad, s.r.o. 20XPPPSROX Supplier
RAVEN a.s. 20XRAVENAV Supplier
RIGHT POWER, a.s. 20XRIGPOW3 Supplier
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 20XSLOENEL Supplier
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 20XSELENSE Supplier
Slovenské elektrárne, a.s. 20XSLOELER Producer
Slovenské elektrárne, a.s. 20XSLOELER Supplier
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20XSPPAASJ Supplier
Smart Energy Contractor SEC, a.s. 20XSECSKAC Supplier
Stredoslovenská energetika, a.s. 20XSSENAS4 Trader
TWINLOGY, s.r.o. 20XTWINSKN Supplier
V-Elektra Slovakia, a.s. 20XVELESKU Supplier
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 20XVVBSKKI Supplier
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 20XVVBSKKI Producer
Východoslovenská energetika, a.s. 20XVSENASJ Supplier
ZSE Energia, a.s. 20XZSEENEG Producer
ZSE Energia, a.s. 20XZSEENEG Supplier