Ročná správa o VDT

Maximálna hodnota pre toto pole je 2022

Ročné indexy VDT

Base
120,61 €/MWh
+2,07 %
Off-peak
107,30 €/MWh
+2,08 %
Peak
127,06 €/MWh
+2,14 %

Výsledky VDT